Seriózny zárobok na internete

Surf.sk Rink.cz Zvýšte si návštevnosť svojich webstránok ZDARMA - autosurf.sk

Anketa

Alertpay

alertpay-4.png

Počkajte až vám príde email a kliknite na odkaz ktorý je v texte. Tým potvrdíte vašu registráciu. Po potvrdení email-ovej adresy (bod 5), vás požiada o zadanie PIN kódu. Musí sa skladať výhradne z čísel. Teraz je váš účet aktívny a čaká na peniaze :)

 
Ďakujeme za návštevu